Elektrisch Vervoer Weblog

vergelijken elektrische scooter, auto, motor

Subsidie voor zonne energie oktober 10, 2007

Filed under: Nieuws,Subsidie — elektrischescooters @ 8:29 am
Tags:

Tijdens de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat dit kabinet weer een subsidieregeling zal invoeren op de aanschaf van zonnepanelen.

Dit is goed nieuws voor iedereen die het milieu een warm hart toedraagt, maar tot op heden financieel niet in de gelegenheid was zich dit te kunnen permitteren.  De zon is immers een energiebron die altijd gratis is. Hopelijk levert dit ook meer elektrische voertuigen op die rijden op zonne energie. Zoals bijvoorbeeld de Luna van de TU-delft. Maar die kennen we zo langzamer hand wel…

nuna zonne energie auto tu delft

Advertenties
 

Subsidie elektrische scooter augustus 17, 2007

Filed under: Nieuws,Subsidie — elektrischescooters @ 9:07 am

De elektrische scooter komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. De elektrische scooter is ingedeeld op de milieulijst onder B 5070. Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van VROM en op de website van io-scooters. waar ook dit leuke plaatje stond.

subsidie elektrische scooter

 

Subsidie voor elektrische voertuigen juli 8, 2007

Filed under: Subsidie — elektrischescooters @ 6:36 am

Mia Vamil subsidie 

Er zijn in Nederland twee regelingen voor subsidie. De MIA en de VAMIL regeling. Hieronder wordt uitgelegd hoe het in elkaar zit:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Het doel van de MIA/VAMIL is het stimuleren van milieu-investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Dit gebeurt door een bepaald percentage van de investering aftrekbaar te maken van de fiscale winst en doordat bepaalde milieu-investeringen en energievoorzieningen fiscaal vrij (willekeurig) afgeschreven kunnen worden. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. De regelingen zijn bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen
Voorwaarden
Elke onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als een investering voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

1. Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Het Ministerie van VROM stelt deze lijst jaarlijks op. U kunt de Milieulijst 2007 downloaden.
2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
3. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
4. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen ten minste € 2.100 zijn.
Onder bepaalde voorwaarden komen ook de kosten van een milieuadvies voor de MIA in aanmerking.

U kunt zich aanmelden voor de MIA/VAMIL met het meldingsformulier MIA/VAMIL. U kunt het formulier downloaden.

Als u de Milieulijst of meldingsformulieren wilt bestellen, kunt u:
contact opnemen met de helpdesk MIA/VAMIL bij SenterNovem. Het telefoonnummer is: (038) 455 34 80;
contact opnemen met de BelastingTelefoon.
Meer informatie
Algemene informatie over de MIA en de VAMIL vindt u op de site van het Ministerie van VROM: www.vrom.nl.